back

ورود کارجو

برای ورود شماره موبایل خود را وارد کنید

کد شغلیعنوانسازمانعنوانجنسیتسنمدرکشرایطسابقه شغلی
16001مدیر فروشگاه پوشاک مردانهفروشگاه ها و واحد های خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادرواحد های خدماتی خدماتی تفریحیآقاحداکثر ۳۵ سالکارشناسی آشنایی با پوشاک مردانه , مسئولیت پذیری /دارای معرف معتبردارای ۵ سال سابقه کار
26002مدیر فروشگاه پوشاک زنانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانم حداکثر ۳۵ سالکارشناسی آشنایی با پوشاک زنانه , مسئولیت پذیری/دارای معرف معتبر دارای ۵ سال سابقه کار
36003مدیر فروشگاه پوشاک بچگانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانم حداکثر ۳۵ سالکارشناسی آشنایی با پوشاک بچگانه , مسئولیت پذیری /دارای معرف معتبر دارای ۵ سال سابقه کار
46004مسئول خرید پوشاک زنانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانم حداکثر ۳۵ سالکاردانی و بالاترآشنایی کامل با پوشاک زنانه / محل فعالیت شغلی تهراندارای ۵ سال سابقه کار
56005مسئول خرید پوشاک بچه گانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانم حداکثر ۳۵ سالکاردانی و بالاترآشنایی کامل با پوشاک بچه گانه / محل فعالیت شغلی تهراندارای ۵ سال سابقه کار
66006مسئول خرید پوشاک مردانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقاحداکثر ۳۵ سالکاردانی و بالاترآشنایی کامل با پوشاک مردانه / محل فعالیت شغلی تهراندارای ۵ سال سابقه کار
76007مدیر فروشگاه اسباب بازی فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۵ سالکارشناسیاشنا به حوزه لوازم اسباب بازی وکودک/دارای معرف معتبردارای ۵ سال سابقه کار
86008مدیر فروشگاه مبلمان و لوازم منزل فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۵ سالکارشناسی آشنایی کامل در زمینه مبلمان و اکسسوریدارای ۵ سال سابقه کار
96009مدیر فروشگاه مبلمان و لوازم منزل فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۵ سالکارشناسی کلیه رشته ها آشنایی کامل با زمینه آشپزی و صنعت غذادارای ۵ سال سابقه کار
106010ادمین فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۰ سالکارشناسی کلیه رشته هاآشنایی کامل به رسانه های اجتماعیدارای ۵ سال سابقه کار
116011مسئول مانتو سرا فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۵ سالکارشناسی کلیه رشته ها (طراخی و دوخت لباس)دارای ۵ سال سابقه کار
126012مسئول ارزیابی عملکرد فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۰ سالکارشناسی کلیه رشته ها )دارای ۵ سال سابقه کار
136013مسئول مغازه ابمیوه بستنی فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۰ سالکارشناسی کلیه رشته ها )دارای ۵ سال سابقه کار
146014مسئول خرید مانتو فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقا / خانمحداکثر ۳۰ سالکارشناسی کلیه رشته ها )اشنایی کامل با بازار مانتو/ساکن تهراندارای ۵ سال سابقه کار
156015سرپرست فروشگاه زنانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیخانمکاردانی بالاتراشنایی کامل با پوشاک زنانه؛کیف و کفش ؛ بیان قویدارای حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط
166016سرپرست فروشگاه مردانه فروشگاه ها و واحدهای خدماتی ایجاد شده در مجتمع مادر واحد های خدماتی تفریحیآقاکاردانی بالاتراشنایی کامل با پوشاک مردانه(کت و شلوار و...) ؛بیان قویدارای حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط